Now showing items 1-9 of 9

 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Bukvišová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chránění výkonového transformátoru a podrobněji se zaměřuje na ochranu rozdílovou. Vysvětluje její princip a blíže seznamuje s nastavením vypínací charakteristiky, přičemž je uveden ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce při-bližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce přibližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Měření parametrů trojvinuťového transformátoru 

  Kováč, Frederik
  Bakalárska práca sa venuje meraniu symetrických zložkových impedancií u trojvinuťového transformátora. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný princíp fungovania transformátora, ...
 • Modelování rychlých přechodných dějů 

  Bukvišová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování rychlých přechodných dějů v elektrických sítích. Úvod práce pojednává o matematických modelech jednotlivých zařízení systému a zvýšenou pozornost věnuje reprezentaci ...
 • Návrh systému chránění distribuční sítě VN 

  Sochor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem chránění vedení VN a výpočtem spolehlivostních ukazatelů. Nejprve pojednává o možnostech provozu elektrizačních soustav. Následně rozděluje sítě podle uzemnění uzlu transformátoru a jsou ...
 • Ochranné funkce terminálu REX 640 při jednopólových zemních poruchách 

  Siegel, Josef
  Tato bakalářské práce se zabývá ochranami pro poruchové stavy elektrizační soustavy, se zaměřením na zemní spojení. Tyto ochrany musí být schopny vyhodnocovat zemní spojení v sítích kompenzovaných, kompenzovaných s pomocným ...
 • Přímé měření zátěžného úhlu laboratorního generátorového soustrojí 

  Dvořáček, Jiří
  Synchronní generátory jsou nejpoužívanější zařízení pro přeměnu mechanické energie na elektrickou. Je proto nutné využívat různé metody pro kontrolu provozních parametrů. Jednou z nejvážnějších poruch je vypadnutí generátoru ...
 • Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines 

  Bukvišová, Zuzana; Orságová, Jaroslava; Topolánek, David; Toman, Petr (MDPI, 2019-03-27)
  This work analyses a two-terminal algorithm designed to locate unsymmetrical faults on 110 kV power transmission lines. The algorithm processes synchronized voltage and current data obtained from both ends of the protected ...