Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza ztrát v elektrických strojích při nestandardních podmínkách 

  Bulín, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou magnetických ztrát v elektrických strojích a možnostmi jejich měření. Magneticky měkké i tvrdé materiály jsou velmi náchylné na změnu magnetických vlastností. Lze je měnit pouhou změnou teploty ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu 

  Tauš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru s axiálním magnetickým tokem. První část je věnována přehledu strojů buzených permanentními magnety a porovnání axiálních strojů. V další části se práce zabývá návrhem ...
 • Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW 

  Šolc, Martin
  V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních ...
 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...
 • Porovnání technologií výroby vinutí vysokého napětí suchých transformátorů. 

  Mrajca, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií, významem, použitím, konstrukčním provedením a principem funkce transformátorů. Práce se dále zaměřuje na podrobný popis částí, ze kterých se skládá suchý výkonový transformátor, a ...
 • Problems with Magnetic Measurement of 41CrMo4 Steel 

  Bulín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with a problem of measuring a soft magnetic material with different geometrical dimensions. Steel 41CrMo4 was chosen as tested solid material. Two geometrical dimensions of this material were measured ...
 • Řízení EC motoru v programu LabVIEW 

  Bulín, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s programem LabVIEW, platformou CompactRIO a funkcemi, které nabízí, pro řízení EC motoru. Komplexní program od firmy National Instruments LabVIEW má širokou škálu uplatnění v ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Vlastnosti čidel proudu 

  Čížek, Ondřej
  V této práci jsou popsány všechny používané čidla proudů, způsob jejich funkce a u každého čidla jsou popsány jejich vlastnosti. Dále je zde krátce popsán program LabVIEW a měření, které pomocí něho proběhlo se zaměřením ...