Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

    Bula, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
  • Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru 

    Bula, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z ...