Now showing items 1-20 of 66

 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19 

  Bumberová, Veronika; Milichovský, František (MDPI, 2020-09-23)
  There is still a lack of empirical evidence prevalent about innovation in knowledge-intensive business services (KIBS), and more particular, about determinants of innovations in small firms to sustain their future development. ...
 • Krátkodobá rovnováha firmy 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce posuzuje vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, ...
 • Marketingový mix podniku 

  Vodáková, Gabriela
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix podniku Nedbal Trading s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. Úvodní část je věnována teoretickým základům k dané problematice. V druhé části je nejprve představena ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Navrátilová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje převážně na návrh komunikačního mixu vybraného podniku. Je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na teoretická východiska k dané problematice, vymezuje základní definice a pojmy ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Mlejnek, Vít
  Cílem této práce je analýza současného komunikačního mixu a návrh nové komunikační strategie reklamní agentury Entity production s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána problematika ...
 • Návrh marketingové kampaně produktu 

  Žďárská, Kristýna
  Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou kampaň pro uvedení nové liniové řady masek na vlasy Circle Chronicles od společnosti Davines na německý trh. V teoretické části je shrnuta problematika marketingu a komunikačního ...
 • Návrh na posílení firemních faktorů z pohledu hodnotové nabídky a zákaznických segmentů u vybrané společnosti 

  Beránek, Jan
  Diplomová práce se zabývá evaluací faktorů vybrané společnosti ovlivňujících její hodnotovou nabídku v aktuálním tržním prostředí. První teoretická část popisuje východiska vymezující relevantní firemní faktory, proces ...
 • Návrh na rozšíření portfolia služeb společnosti Grantech s.r.o. působící v oblasti dotačního poradenství 

  Vobůrka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření portfolia služeb společnosti GRANTECH s.r.o. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska. Jsou zde detailně popsány vybrané metody, ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti 

  Bartek, Patrik
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení marketingové komunikace společnosti OMAP finanční skupina, a.s. a na aplikaci marketingového nástroje do prodeje konkrétního produktu. V první části vysvětlím teorii ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků 

  Vítková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků se službami poskytování internetového připojení společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána ...
 • Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání 

  Reitoral, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na ...
 • Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů 

  Čermák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. ...
 • Návrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy 

  Musilová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování plánu strategického rozvoje malé rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy. Teoretická východiska práce se zabývají vymezením a předpoklady možného rozvoje a růstu ...
 • Návrh rozvoje rodinné společnosti poskytující služby autobusové dopravy 

  Koščo, Tomáš
  Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh rozvoje společnosti BV computers s.r.o 

  Večeřa, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti BV computers s.r.o.. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část je zaměřena na popis vybraných analýz, zkoumajících ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením plánu rozvoje společnosti v rámci vybraného portfolia služeb na trhu s elektřinou. Teoretická část se zaměřuje na detailní popis možností rozvoje společnosti a problematice ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vypracováním plánu rozvoje společnosti QUANTUM, a.s. působící na trhu s elektřinou v ČR. Teoretická část se zaměřuje na problematiku rozvoje firem a procesu strategického řízení, včetně ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...