Now showing items 1-2 of 2

  • Alternativní zdroje energie pro RD 

    Buráň, Petr
    V této bakalářská práci se budeme zabývat alternativními zdroji energie pro rodinný dům. Práci jsme rozdělili do dvou hlavních částí. První část je rešerše, ve které si postupně představíme různé zdroje energie a popíšeme ...
  • Energetické zásobování areálu Technická 2 

    Buráň, Petr
    Tato diplomová práce s názvem „Energetické zásobování areálu Technická 2“ je rozdělena do více částí. Na začátku práce se seznámíme s pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla a také s principem fotovoltaické výroby ...