Now showing items 1-20 of 113

 • Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání 

  Zunt, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o systémech, které využívají techniku frekvenčního skákání FH (Frequency Hopping). Je vysvětlen princip této techniky a její výhody a nevýhody. Následuje popis techniky adaptivního frekvenčního ...
 • Analýza skryté služby v síti TOR 

  Mesík, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá anonymitou v informačnej dobe, princípom cibuľového smerovania, anonymnou sieťou Tor a princípom fungovania skrytej služby v sieti Tor. Analyzuje bezpečnosť, anonymitu a možnosť deanonymizácie servera ...
 • Analýza současných cloudových řešení 

  Kis, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá popisom súčasných cloudových úložných systémov. Práca obsahuje popis prerekvizít vývoja cloudových a distribuovaných systémov. Popisuje riešenia úložných systémov ako sú Dropbox, iCloud a Google ...
 • Antivirová ochrana počítače z bootovacího úložiště 

  Mlejnek, Jiří
  Tématem diplomové práce je navržení způsobu antivirové ochrany s využitím alternativního bootovacího úložiště. Zpracována je související problematika virů a možností obran proti nim. Tato práce je zaměřena na návrh a výběr ...
 • Aplikace pro elektronický podpis a časové razítko 

  Remiaš, Miroslav
  Internet všeobecně poskytuje nezabezpečené přenosové médium. Se zvýšenou popularitou internetu se dostávají do popředí i otázky týkající se bezpečnostní problematiky. Bez algoritmů ověřování pravosti identity by si kdokoliv ...
 • Autentizace pomocí smartkaret 

  Juras, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou autentizace. V práci je zmíněna autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Jsou rozebíráni zástupci od jednotlivých typů. U autentizace předmětem se práce zaměřuje převážně na ...
 • Autentizace uživatelů webových služeb 

  Plašil, Matouš
  Práce popisuje používané metody pro Single Sign-On z pohledu klientské aplikace. Jsou zde podrobně rozebrány protokoly OpenID a OAuth a jejich odlišnosti. Další část práce se zabývá popisem registrace aplikace a komunikací ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Hruška, Martin
  Bezdrátové senzorové sítě (WSN) se skládají z kombinace několika výkonných zařízení (označovaných jako „base stations“ nebo „sink“, dále základna) a velkého počtu (1000 - 1000000) levných zařízení (označovaných jako „nodes“, ...
 • Bezdrátové IP sítě 802.11 a jejich model v simulačním nástroji OMNeT++ 

  Jakúbek, Peter
  Bakalárska práca je venovaná zoznámeniu so štandardom IEEE 802.11. V práci sú zhrnuté jeho výhody, nevýhody história a rozdelenie do skupín podža noriem. Vežká pozornosť je venovaná užívatežskému zoznámeniu so simulačným ...
 • Bezdrátové senzory pro elektronický zabezpečovací systém 

  Chromý, David
  Cílem semestrální práce je seznámení se s problematikou, která plyne z používání bezdrátových zařízení s nízkou spotřebou elektrické energie. Z toho důvodu jsou v teoretické části popsaný nejpoužívanější bezdrátové technologie ...
 • Bezpečné uložení šifrovacích a autentizačních klíčů 

  Šulič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možností bezpečného uloženia šifrovacích a autentizačných kľúčov na PC, ako aj na zariadeniach využívaných v internete vecí. Ďalej popisuje funkcionalitu a úroveň kryptografickej ...
 • Bezpečnostní analýza firewallu 

  Cigánek, Josef
  Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostní a výkonnostní analýzy firewallů. Hlavním úkolem je vytvoření testovacího prostředí pro odposlech veškeré komunikace firewallu a na základě zvolených metod provést bezpečnostní ...
 • Bezpečnostní aspekty aplikací v prostředí Angular 5 

  Čermáková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní aspekty Single Page Aplikací v prostředí Angular 5. Hlavním cílem je seznámit se s bezpečnostními riziky při vývoji webových aplikací a následně implementovat vlastní poznatky, ...
 • Demonstrační kit technologie Keeloq 

  Fujdiak, Radek
  Bakalářská se zabývá návrhem a vytvořením simulačního prostředí pro zabezpečovací technologii KeeLoq po hardwarové i softwarové stránce. V teto práci jsou zmíněny součastné metody zabezpečení dálkových ovladačů a popsána ...
 • Efektivnost strategií pro zálohování dat 

  Šindler, Martin
  Tato bakalářská práce řeší efektivnost záloh využitím matematického modelu, který určuje celkový objem záloh a objem dat nutných k obnovení daného datového prostoru, dále určuje dostupnost záloh při použití jednotlivých ...
 • Elektronické doklady 

  Mravec, Roman
  Diplomová práca sa venuje implementácii protokolu Diffie-Hellman na smart karte bežiacej na operačnom systéme MULTOS. Definuje smart karty a ich použitie. Výstupom práce sú dve aplikácie, jedna pre kartu a druhú pre klienta ...
 • Elektronický geocaching 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat koncept elektronického geocachingu s pomocí bezkontaktní karty a telefonu s rozhraním NFC (Near Field Communication). Realizace se skládá z aplikace na bezkontaktní kartě, Android ...
 • Elektronický geocaching 

  Průcha, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci celosvětově známé hry geocaching. Obsahuje úvod do klasického geocachingu, analýzu současného stavu a návrh elektronické podoby. Elektronizace je navrţena na základě čipové karty ...
 • Eliptické křivky v kryptografii 

  Geyer, Lukáš
  Cílem této práce je popsat roli eliptických křivek v moderních kryptosystémech, vysvětlit matematické základy na kterých je tato problematika založena, jejich výhody a nevýhody a následné uplatnění v digitálním podpise. ...