Now showing items 1-20 of 68

 • Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání 

  Zunt, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o systémech, které využívají techniku frekvenčního skákání FH (Frequency Hopping). Je vysvětlen princip této techniky a její výhody a nevýhody. Následuje popis techniky adaptivního frekvenčního ...
 • Analýza skryté služby v síti TOR 

  Mesík, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá anonymitou v informačnej dobe, princípom cibuľového smerovania, anonymnou sieťou Tor a princípom fungovania skrytej služby v sieti Tor. Analyzuje bezpečnosť, anonymitu a možnosť deanonymizácie servera ...
 • Aplikace pro elektronický podpis a časové razítko 

  Remiaš, Miroslav
  Internet všeobecně poskytuje nezabezpečené přenosové médium. Se zvýšenou popularitou internetu se dostávají do popředí i otázky týkající se bezpečnostní problematiky. Bez algoritmů ověřování pravosti identity by si kdokoliv ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Hruška, Martin
  Bezdrátové senzorové sítě (WSN) se skládají z kombinace několika výkonných zařízení (označovaných jako „base stations“ nebo „sink“, dále základna) a velkého počtu (1000 - 1000000) levných zařízení (označovaných jako „nodes“, ...
 • Bezdrátové IP sítě 802.11 a jejich model v simulačním nástroji OMNeT++ 

  Jakúbek, Peter
  Bakalárska práca je venovaná zoznámeniu so štandardom IEEE 802.11. V práci sú zhrnuté jeho výhody, nevýhody história a rozdelenie do skupín podža noriem. Vežká pozornosť je venovaná užívatežskému zoznámeniu so simulačným ...
 • Bezdrátové senzory pro elektronický zabezpečovací systém 

  Chromý, David
  Cílem semestrální práce je seznámení se s problematikou, která plyne z používání bezdrátových zařízení s nízkou spotřebou elektrické energie. Z toho důvodu jsou v teoretické části popsaný nejpoužívanější bezdrátové technologie ...
 • Bezpečnostní analýza firewallu 

  Cigánek, Josef
  Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostní a výkonnostní analýzy firewallů. Hlavním úkolem je vytvoření testovacího prostředí pro odposlech veškeré komunikace firewallu a na základě zvolených metod provést bezpečnostní ...
 • Efektivnost strategií pro zálohování dat 

  Šindler, Martin
  Tato bakalářská práce řeší efektivnost záloh využitím matematického modelu, který určuje celkový objem záloh a objem dat nutných k obnovení daného datového prostoru, dále určuje dostupnost záloh při použití jednotlivých ...
 • Elektronický geocaching 

  Průcha, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci celosvětově známé hry geocaching. Obsahuje úvod do klasického geocachingu, analýzu současného stavu a návrh elektronické podoby. Elektronizace je navrţena na základě čipové karty ...
 • Eliptické křivky v kryptografii 

  Geyer, Lukáš
  Cílem této práce je popsat roli eliptických křivek v moderních kryptosystémech, vysvětlit matematické základy na kterých je tato problematika založena, jejich výhody a nevýhody a následné uplatnění v digitálním podpise. ...
 • Entropický generátor náhodných čísel 

  Kukko, Marcel
  Práce se zaměřuje na problém generování náhodných čísel osobním počítačem. V rámci studie jsou popsány nejpoužívanější typy generátorů náhodné posloupnosti a způsoby jejich testování. Druhá část práce se zaměřuje na návrh ...
 • Entropický generátor náhodných čísel 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel pomocí entropických generátorů. V rámci studie jsou popsány a vysvětleny zdroje entropie dostupné na počítači a popsány metody zjišťování jejich entropie. V ...
 • Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Križan, Viliam
  Táto diplomová práca sa zaoberá generovaním náhodných čísel a implementáciou generátoru Fortuna v jazyku Java. Práca sa najprv venuje teoretickému zoznámeniu s problematikou generácie náhodných dát. Potom sú v nej popísané ...
 • Generování náhodných čísel pomocí magnetických nanostruktur 

  Jíra, Roman
  Generování náhodných čísel může být založeno na fyzikálních jevech, v nichž vystupuje pravděpodobnost, na algoritmech, které využívají především složité či jednosměrné matematické funkce, případně na kombinaci obou těchto ...
 • Hotspotový systém pro více operátorů 

  Strmiska, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací hotspotového systému pro více operátorů, řeší problematiku QoS, účtování přenesených dat a distribuci služeb společným bezdrátovým rozhraním. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Identifikace pohlaví z textu 

  Mačát, Jakub
  Práce je zaměřena na identifikaci pohlaví z textu výhradně z emailové formy a s tím spojené současné metody získávání dat a textu. Jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále byl realizován program na rozpoznávání ...
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Komunikační protokol pro vestavná zařízení 

  Dolák, Petr
  Problematika komunikačních technologií je v dnešním světě velmi závažnou otázkou, a proto se následující práce zaměřuje právě na tuto sféru informatiky. Konkrétně je práce zaměřena na komunikační protokoly, které jsou ...