Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronická informační tabule LCD 

  Bureš, Michal
  Tato diplomová práce ve svém začátku pojednává o průzkumu existujících řešení elektronických informačních LCD systémů. Účelem tohoto průzkumu je nabytí inspirace, co je uživatelům těmito profesionálními systémy nabízeno, ...
 • Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem 

  Bureš, Michal
  Práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi generování fyziologického i patologického průběhu s využitím mikrokontroléru. Na základě seznámení se s metodami pro generování signálu byla pro realizaci použita metoda ...
 • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

  Bureš, Michal
  Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu 

  Bureš, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných ...
 • Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů 

  Bureš, Michal
  Předčasná ztráta kapacity, režim částečného nabití, aditiva, záporná elektroda, olověný akumulátor, cyklování olověného akumulátoru, hybridní elektrické vozidlo, trakční akumulátor, ebonex, oxid titaničitý
 • Studium plazmových produktů pomocí hmotnostní spektrometrie 

  Bureš, Michal
  Tenké vrstvy plazmových polymerů z tetravinylsilanu a směsi tetravinylsilanu s kyslíkem byly připravovány na křemíkových substrátech. Kyslík byl přidáván k tetravinylsilanu pro zlepšení kompatibility tenkých vrstev se ...