Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů z fondů EU 

    Bureš, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
  • Podnikatelský záměr 

    Bureš, Ondřej
    Diplomová práce pojednává o problematice získávání elektrické energie z obnovitelného zdroje energie - přírodních surovin, konkrétně biomasy, a to prostřednictvím zařízení vyrábějící energii - bioplynové stanice. Teoretická ...