Now showing items 1-1 of 1

  • Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením 

    Tomčáková, Anna
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou meranie teplotných profilov PBGA puzdier u spájkovania pretavením. V úvodnej časti sa zaoberá problematikou spájkovania pretavením a faktormi, ktoré ovplyvňujú spožahlivosť ...