Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení 

    Bureš, Václav
    Práce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Matyášová, Miroslava
    Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním ...