Now showing items 1-1 of 1

  • Studentský dům na Starém Brně 

    Burešová, Jana
    Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.