Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt bezpečnosti práce pro podnikatelský subjekt 

    Burian, Pavel
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v rámci kancelářských prostor vybraného podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu současného stavu podnikání a úroveň zajištění ...
  • Tepelné čerpadlo v trivalentním systému vytápění 

    Šedý, Martin
    Diplomová práce se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů. V teoretické části jsou popsány možnosti využití tepelných čerpadel, slunečního záření a biomasy. Skutečný stav provedení je uveden ve druhé části diplomové ...