Now showing items 1-2 of 2

  • Útoky na standard 802.11 

    Burian, Vojtěch
    Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...
  • Vizualizace vícerozměrných dat pomocí webových technologií 

    Burian, Vojtěch
    Práce se věnuje problematice vizualizace dat. Vizualizace dat je užitečným nástrojem, jak prezentovat a získat nové informace, a tak dojít k lepším rozhodnutím. V teoretické části je rozebírána problematika analýzy dat. ...