Now showing items 1-2 of 2

  • Otočný zvedací stůl QHZ 20 

    Bursík, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové koncepce otočného zvedacího stolu QHZ 20. Hlavním cílem je snížení zástavbové hloubky stolu. Součástí práce je rešerše jednotlivých komponent kovacího souboru s hydraulickým lisem ...
  • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

    Bursík, Miroslav
    Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.