Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Byrtus, Dominik
    Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...