Now showing items 1-5 of 5

 • Modul trasování šarží pro systém SCADA vprocesní výrobě 

  Byrtusová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá implementací modulu trasování šarží do stávajícího SCADA systému MagmaView. První, teoretická část je věnována rešerši standardu ANSI/ISA-95 a rešerši problematiky trasování v procesní výrobě. V ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti 

  Byrtusová, Lucie
  Tato práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti IKEA Brno. V průběhu teoretické části je vysvětlen základní pojem marketing, druhy a stavy zákazníka, podstaty a druhy marketingového průzkumu. Praktická ...
 • Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy 

  Byrtusová, Lucie
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Simple Embedded Stepper Motor Driver For Industrial Usage 

  Byrtusová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Paper describes the possibility to control unipolar stepper motor from PLC using cheap microcontroller ATMEGA328P and 16-Bit I/O expander MCP23017. First is described the driver and explained the principals of I2C serial ...
 • Výrobní buňka pro testbed Průmyslu 4.0 

  Byrtusová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá výrobní buňkou Sklad skleniček, která je součástí testbedu průmyslu 4.0. V první části je rozebráno dokončení mechanického návrhu buňky. Dále se práce věnuje elektronickému vybavení buňky, včetně ...