Now showing items 1-5 of 5

 • Cipher Twofish Implementation On Fpga Board 

  Cíbik, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with nowadays hot topic, which is data security and secure communication. It describes solution which uses Twofish cipher to ensure confidentiality of data. The cipher Is implemented in VHDL language and ...
 • Generování prvočísel pomocí hardware 

  Kabelková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou prvočísel a jejich generováním. Stručně definuje prvočísla a poukazuje na význam bezpečných prvočísel v kryptografii. Uvádí příklady asymetrických šifer a podrobně rozebírá algoritmus ...
 • Návrh a implementace šifry Twofish na síťové kartě FPGA 

  Cíbik, Peter
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii blokovej šifry Twofish na platformu FPGA v jazyku VHDL. Úvod práce sa zaoberá teoretickými základmi šifrovania a blokových módov symetrických šifier, platformy FPGA a následne ...
 • Podpora kryptografických primitiv v jazyce P4 

  Cíbik, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti vysoko-rýchlostnej komunikácie, čo vedie k~použitie hardvérovvých akcelerátorov, v tomto prípade vysoko-rýchlostných sieťových kariet s FPGA čipom. Venuje sa ...
 • Šifrátor pro hardwarově omezené zařízení 

  Jedlička, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu lehké kryptografie a implementaci vybrané šifry na programovatelné hradlové pole (FPGA). Práce se prvně zabývá teorií, kde jsou popsány hardwarové prvky, obecná kryptografie a lehká ...