Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení konstrukčních detailů budov z pohledu energetické náročnosti 

    Císař, Milan
    Teoretická část této diplomové práce se zaobírá problematikou tepelných mostů a tepelných vazeb ve stavebních konstrukcích. Výpočtová část je zaměřena na rodinné domy s nízkou potřebou tepla na vytápění. Výsledkem této ...
  • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

    Císař, Milan
    První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro ...