Now showing items 1-20 of 100

 • Analýza vyboulování trubek kapalinou 

  Zdráhala, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné ...
 • Bezvýronkové kování výkovku talíře 

  Ležovič, Peter
  Projekt vypracovaný v rámci inžinierskeho štúdia predkladá návrh zmeny v technológii výroby výkovku taniera. Na základe literárnej štúdie problematiky tvárnenia, konkrétne zápustkového kovania, boli za účelom úspory materiálu ...
 • Dělení materiálů bezodpadovými technologiemi 

  Voráček, Martin
  Práce obsahuje literární studii o bezodpadových technologiích dělení kovových materiálů. Jsou zde popsány technologie stříhání plechů, tyčí, sochorů, profilů a trubek. Dále dělení materiálů laserem, plazmou a vodním paprskem. ...
 • Dokončovací technologie využívající plastickou deformaci povrchu 

  Lipka, Ondřej
  Práce obsahuje rešerši současných dokončovacích technologií, jejichž podstatou je plastická deformace povrchu. V této studii jsou konkrétně rozebrány technologie leštění, válečkování, hlazení a otryskávání. Práce uvádí ...
 • Komplexní řešení technologického procesu povrchové úpravy vysokozdvižného vozíku 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh technológie pre zefektívnenie povrchových úprav vysokozdvižných vozíkov. Na základe literárnej štúdie a skúšok jednotlivých technológii povrchových úprav vyplýva, že najproduktívnejším variantom sú ...
 • Kování hlavní 

  Moravec, Zdeněk
  Práce obsahuje popis základních specifik hlavní ručních palných zbraní. Dále předkládá přehled metod výroby drážkované hlavně a popisuje metodu rotačního kování, její použití při výrobě hlavní palních zbraní a základní ...
 • Kování těla střely 

  Frydrych, Jan
  Práce předkládá návrh technologie výroby těla dělostřeleckého granátu – tlustostěnného dílce z nelegované oceli 11 503. Na základě rešerše problematiky zápustkového kování a vyhotovených výpočtů byl navržen postup kování ...
 • Maziva pro tváření plechu 

  Buchta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy vhodnými ke tváření plechů. V práci je popsána problematika tření při procesu tváření, dále je zpracováno rozdělení maziv dle jejich typů a je uvedena jejich charakteristika. V práci ...
 • Maziva využívaná v technologii tváření 

  Tollrian, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Moderní metody zakružování 

  Fišar, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a internetového průzkumu je v práci ...
 • Moderní postupy a technologie tváření plechových dílů 

  Řáda, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci jsou tři základní důležité kategorie odsávacích stolů s důrazem na jejich univerzálnost. Tyto kategorie obsahují vždy jednoho hlavního představitele odsávacího stolu a několik dalších obdobných variant ...
 • Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití 

  Vrbský, Kryštof
  V bakalářské práci je popsán kompletní návrh odsávacího stolu, jsou vytvořeny různé varianty na základě typu odsávaného prachu (provozu, do kterého je stůl určen) a pro vybraný typ je vytvořena výkresová dokumentace. V ...
 • Návrh nástroje pro tažení drátu 

  Kryštof, Marek
  Práce předkládá návrh nástroje pro tažení drátu. Tažený drát je dále využíván jako polotovar pro výrobu ocelových brusných kartáčů. Na základě literární studie a pomocí výpočtů byly navrženy tažné nástroje dle přiložené ...
 • Návrh nástroje pro zalisování plachtových kroužků 

  Hudeček, Marek
  Práce řeší návrh nástroje pro zalisování plachtového kroužku průměru 10 mm z ocelového plechu DX51 tloušťky 0,5 mm. Kroužek je vyráběna na lisu LENA 25 C. Na základě literární studie problematiky stříhání, rozšiřování a ...
 • Návrh technologie výroby dílu „Svěrací kroužek“ 

  Dvořák, Jiří
  Bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 - Strojírenská technologie, řeší problém výběru optimálního způsobu výroby konkrétní součásti s názvem "Svěrací kroužek". Zásadní důraz je kladen na ...
 • Návrh technologie výroby ohýbaného profilu pro nosné konstrukce 

  Kovařík, Michal
  Téma diplomové práce je zaměřeno na výrobu profilu kruhového průřezu technologií ohýbáním, který je dále použit pro výrobu nosné konstrukce průmyslových výtahů. V práci je navržen postup výroby profilu včetně návrhu nástroje ...
 • Návrh technologie výroby tvarované duté nádoby 

  Fabík, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M2-P, předkládá návrh technologie výroby duté součásti z plechu DX53D+Z275N+NC s otvory plošným tvářením. Pro výrobní dávku 225 000 ks za rok, je na základě literární ...