Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh strategie elektronického obchodu firmy 

  Císařová, Miluše
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie firmy s podporou elektronického obchodu, jako nástroj pro dosažení co nejlepšího postavení firmy na trhu. Diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu a dané problematiky ...
 • Podnikatelský záměr 

  Dupal, Ivo
  Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Pech, Jan
  Diplomová práce na téma „Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad“ se zabývá podrobným posouzením ekonomické situace státního podniku DIAMO v letech 2005–2014. V teoretické části popisuje metody a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pech, Jan
  Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace státního podniku DIAMO za léta 2008–2012. Teoretická část popisuje metody a ukazatele finanční ...