Now showing items 1-2 of 2

  • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

    Cacková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
  • Průmyslové odparky procesních vod 

    Cacková, Tereza
    Bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odparky procesních vod. V rámci práce byly popsány základy odpařování a představeny různé typy průmyslových odparek. Stěžejní částí práce byla důkladná rešerše a tvorba databáze ...