Now showing items 1-2 of 2

  • Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

    Caesar, Radek
    Tato diplomová práce se věnuje přípravě a analýze ultratenkých vrstev CaF2 (fluoridu vápenatého). CaF2 byl deponován napařováním v podmínkách UHV za teploty substrátu v rozsahu 20 °C až 400 °C. Depozice probíhala na Si(111) ...
  • Návrh manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop 

    Caesar, Radek
    Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop (UHV SEM), který je v současné době vyvíjen firmou TESCAN ve spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT. ...