Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

    Caha, Matěj
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
  • Modelem řízený návrh konferenčního systému 

    Caha, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem ...