Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza škodlivého softwaru 

  Bláha, Michael
  Cílem mojí bakalářské práce je navrhnout bezpečné prostředí pro analýzu škodlivého softwaru. V teoretické části práce se věnuji základnímu dělení počítačových virů. Poté popisuji dva hlavní postupy při analyzování škodlivého ...
 • Analýza zdrojů nevyžádané elektronické pošty 

  Caha, Tomáš
  První část této práce se věnuje problematice návrhu a vytvoření aplikace, která provádí odhad geografické polohy pro zadanou IP adresu za využití volně dostupných i komerčních geolokačních databází. Jsou shrnuty používané ...
 • Extrakce informací z osobních dokladů 

  Hudcovský, Erik
  Táto práca sa zaoberá spracovaním informácií z osobných dokladov (občianskeho preukazu alebo cestovného pasu) do formy, ktorá je ďalej jednoducho spracovateľná pre počítače a celkovo pre IT odvetvie. Toto spracovanie je ...
 • Jednoúčelový VoIP komunikátor 

  Bičák, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje návrhu jednoduchého VoIP komunikátoru a to na Raspberry Pi. K Raspberry Pi je připojena externí zvuková karta ReSpeaker 2 Mics Pi HAT. Obslužný program je napsán v programovacím jazyce Python.
 • Jednoúčelový VoIP komunikátor 

  Bičák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo sestrojit VoIP komunikátor. Tento VoIP komunikátor je postaven na zařízení Raspberry Pi Zero s externí zvukovou kartou. Na zařízení Raspberry Pi je nainstalován operační systém Raspbian. Jako ...
 • Minimalizace operačního systému CentOS 

  Vashkevich, Pavel
  Účelem této práce je provést redukci operačního systému Linux. Pro minimalizaci byla zadaná linuxová distribuce CentOS 8, která je vytvořena na základě otevřených zdrojových kódů. Tyto jsou šířeny společností Red Hat. ...
 • Paroplynová elektrárna s spalovacími motory 

  Kubik, Martin
  Cílem této diplomové práce je zpracování a výpočet technologického schématu pro paroplynovou elektrárnu s pístovými motory spalující těžký topný olej. Jsou analyzovány požadavky pístových motorů na úpravu TTO a je navržen ...
 • Porovnání OZE pro vytápění 

  Lapáček, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která se zabývá obnovitelnými zdroji ve vytápění a ohřevu vody. V první části jsou uvedeny obecné charakteristiky a rozdělení jednotlivých obnovitelných zdrojů. Popis ...
 • Separace informací z webových stránek 

  Caha, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice separace informací z webových stránek vybraných geolokačních služeb. Jsou shrnuty používané metody geografické lokalizace síťových zařízení a množství údajů poskytovaných vybranými volně ...
 • Správa serverů s operačním systémem Fedora 

  Šuba, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá nástrojom pre správu výskumných projektov v celosvetovej experimentálnej sieti PlanetLab. Pre správu je možné využiť aplikáciu Planetlab server manager. V rámci tejto práce bola aplikácia rozšírená ...
 • Studie výroby elektrické energie z biomasy 

  Caha, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení možnosti rozšíření energetického zdroje o technologické zařízení určené k výrobě elektrické energie z biomasy s ohledem na investiční a provozní náklady vyvolané stavbou, dále ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Caha, Tomáš
  Tato práce zahrnuje teoretický popis problematiky volby a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Zvláště pak se zaměřením na CNC obrábění. Cílem experimentální části práce je stanovit takové ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Caha, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového ...