Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového mixu společnosti 

    Caklová, Gabriela
    Cílem této práce je návrh nového marketingového mixu společnosti DEJSIBIO s.r.o. se zaměřením na zvýšení počtu zákazníků. K řešení stanoveného cíle bylo využito SLEPT, Porterovy a SWOT analýzy doplněné o marketingový ...
  • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

    Caklová, Gabriela
    Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...