Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh linky na výrobu cihel LiCrete propouštějících světlo 

    Caletka, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem výrobní linky pro výrobu cihel LiCrete. Jedná se o speciální interiérový stavební prvek z betonu se zalitými světlovodnými prvky. Jeho výroba probíhá odléváním do rozebíratelných ...
  • Odstředivý korečkový elevátor 

    Caletka, Tomáš
    V této bakalářské práci je řešen konstrukční návrh odstředivého korečkového elevátoru s dopravní výškou 6,5 m a dopravním výkonem 40 000 kghod-1. Práce je zaměřená především na funkční výpočet elevátoru, pomocí kterého je ...