Now showing items 1-1 of 1

  • Průběh zakázky v podniku 

    Račková, Kateřina
    V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...