Now showing items 1-1 of 1

  • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

    Sobotka, Petr
    Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...