Now showing items 1-1 of 1

  • Metody a systémy prostorové identifikace RFID etiket 

    Povalač, Aleš
    Disertační práce je zaměřena na metody a systémy pro měření vzdálenosti a lokalizaci RFID tagů pracujících v pásmu UHF. Úvod je věnován popisu současného stavu vědeckého poznání v oblasti RFID prostorové identifikace a ...