Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza systému vymáhání pohledávek 

    Cebáková, Andrea
    Bakalářská práce je zaměřena na způsoby zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část analyzuje pohledávky z právního, účetního i daňového pohledu a přehledně zobrazuje způsoby vymáhání pohledávek. V analytické části ...
  • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

    Fejfarová, Eliška
    Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...