Now showing items 1-10 of 10

 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Analysis of Aeronautical Composite Structures under Static Loading 

  Cejpek, Jakub
  Poměrně velké množství soukromých firem v České republice vyrábí lehká sportovní letadla. Značná část těchto letadel využívá kompozitní pružiny ve svých přistávacích zařízení. Tyto pružiny jsou buďto menší díly, absorbující ...
 • Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá aplikací sendvičové konstrukce na vůz Formule Student, který nahradí stávající trubkový rám při splnění požadavků FSAE. Úvodní část práce popisuje mezinárodní soutěž Formule Student včetně týmu ...
 • Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků 

  Častulík, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi analýzy progresivního porušování vrstvených kompozitních stěn a desek. Nejprve je uveden teoretický úvod do mechaniky kompozitních materiálů. Následně se práce zabývá popisem druhů ...
 • Náhrada kovových ocasních ploch letounu VUT 100 kompozitními 

  Berka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Je navržena vnitřní konstrukce stabilizátoru a pravého výškového ...
 • Návrh raketového motoru 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout raketový motor na tuhou pohonnou hmotu s dostatečným výkonem pro vynesení zátěže o hmotnosti 500 gramů do výšky 1500 metrů. A dále navrhnout základní uspořádání rakety, která by tento motor ...
 • Návrh řízeni ultralehkého motorového kluzáku SONG 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je převzít a dále rozvinout typový návrh letounu SONG. Výsledkem bude základní aerodynamický výpočet, návrh příčného řízení včetně pevnostní kontroly vybraných částí. Takto navržený letoun bude připravený ...
 • Přehled vývoje kosmických raketoplánů 

  Kapoun, Tomáš
  Tato práce formou studie mapuje historicko-technický vývoj raketoplánů od jejich počátku až po současnost. V úvodu jsou raketoplány rozděleny do kategorií a následně jsou přiblíženy důvody vzniku těchto strojů. Druhá část ...
 • Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod 

  Churý, Tomáš
  Práce se zabývá vypracováním podrobného MKP modelu celokompozitního křídla kluzáku a následně provedení redukce vytvořeného MKP modelu na nosníkový model. U vytvořených modelů jsou vypočítány vlastní frekvence, tvary kmitání ...
 • Vývoj raketových motorů 

  Marcinko, Peter
  Táto práca popisuje vývoj raketových motorov od prvých rakiet až po súčasnosť. Práca je rozdelená do na tri základné časti. Prvá časť popisuje základné fyzikálne princípy, ktorými sa musí raketa počas letu riadiť. Druhá ...