Now showing items 1-2 of 2

  • Radnice Brno – Sever 

    Cejpek, Petr
    Cílem diplomové práce je navrhnout radnici pro městskou část Brno- sever. Radnice je umístěna do nově navržené urbanistické struktury, která se nachází na území dnešních kasáren v Černých Polích. Řešená lokalita se nachází ...
  • Technologický proces součásti "hydraulický válec" 

    Cejpek, Petr
    Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem ...