Now showing items 1-11 of 11

 • Elektronický mincovník pro proherní stroj 

  Dolák, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektronického mincovníku pro proherní stroj. Mincovník slouží pro verifikaci žetonů vlastního návrhu, jejich příjem a výdej. Je navržen pro nadřazený systém, se kterým ...
 • Modely a simulace pochodů bezemisního mini-exkavátoru s elektrickým pohonem 

  Matiaško, Dušan
  Diplomová práca sa zaoberala dielčím problémom prestavby mini-exkavátoru E19 fy Bobcat so spaľovacím motorom na bezemisný pohon. Hlavnou náplňou bol návrh a zostrojenie elektrických a hydraulických obvodov zameriavajúc sa ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh automatizovaného terária 

  Heczko, Dominik
  Práce se zabývá návrhem terária pro chov užovky červené. Toto terárium bude automatizováno pomocí programovatelného automatu Siemens LOGO!. Hlavní náplní práce je návrh terária samotného včetně popisu koncepce, volby ...
 • Návrh malého pásového dopravníku 

  Dražka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací malého pásového dopravníku do laboratoří Ústavu Automatizace a informatiky na VUT FSI pro aplikaci pick-and-place. Dopravník nebude převážet sypký, ani těžký ...
 • Návrh malého rotačního stolu 

  Škubal, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce, vlastní realizací a následným zprovozněním rotačního stolu. Cílem je vyrobit malý rotační stůl, který bude možné použít v laboratoři robotiky pro pick and place aplikace, ...
 • Návrh modelu kvadrokoptéry 

  Provazník, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem modelu kvadrokoptéry ve frameworku ROS (Robot Operating System) s použitím simulačního prostředí Gazebo a RViz. Obsahuje stručnou rešerši o dronech jako takových, dynamice pohybu kvadrokoptéry ...
 • Návrh regulačního obvodu mobilního dynamometru 

  Rýznar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh regulačního obvodu pro mobilní dynamometr. V úvodní části práce je zpracován podrobný popis mobilního dynamometru včetně jeho hlavních částí, které jsou nezbytné pro správnou ...
 • Návrh řízení hobby robotického ramene 

  Chursin, Aleksei
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením robotického ramene navrženého skupinou CustomElectronics, realizací jeho řízení a následným návrhem laboratorní úlohy s využitím tohoto manipulátoru. Teoretická část popisuje ...
 • Návrh řízení rotačního inverzního kyvadla 

  Cejpek, Zdeněk
  Cílem této práce je sestavení simulačního modelu rotačního (Furutova) kyvadla a následný návrh regulátorů. Práce popisuje sestavení nelineárního simulačního modelu s využitím prostředí Matlab–Simulink a knihovny ...
 • Návrh VR dílny 

  Veškrna, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vytváření programu pro zařízení virtuální reality. V teoretické části jsou rozebrána dostupná zobrazovací a pomocná zařízení. Dále se práce zabývá popisem dostupných enginů ...