Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Rehbergerová, Alice
    Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. ...
  • Motivace a evaluace zaměstnanců 

    Brožková, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na motivaci a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá stanovením základních pojmů z odborné literatury souvisejících s problematikou. V praktické části je provedena ...