Now showing items 1-3 of 3

  • Události č. 10/1998 

    Beran, Marek; Cenek, Miroslav; Dobiášová, Eva; Hobst, Leonard; Hons, Zdeněk; Honzík, Jan M.; Jan, Jiří; Kaláb, Petr; Konečná, Yvonne; Maar, Radek; Ruller, Tomáš; Schmeidler, Karel; Vokatá, Jaroslava (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
  • Události č. 4/1998 

    Cenek, Miroslav; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Jursová, Nataša; Kazelle, Jiří; Konvička, Miloslav; Němeček, Petr; Rotreklová, Martina; Schmeidler, Karel; Stránský, Karel; Ustohal, Vladimír; Zábršová, Petra; Zmrzlý, Simeon (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
  • Události č. 8/1999 

    Cenek, Miroslav; Dohnal, Miroslav; Hendrychová, Petra; Hobst, Leonard; Klapetek, Milan; Kupcová, Vojtěška; Mareš, Jiří; Matyska, Luděk; Nový, Alois; Pernes, Jiří; Putnová, Anna; Svoboda, Luboš; Wotkeová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)