Now showing items 1-2 of 2

  • Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace 

    Cepek, Tomáš
    V práci jsou popsány možnosti výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Dále jsou popsány a odvozeny 3 algoritmy popisující numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace. Tyto 3 algoritmy jsou otestovány a popsány v ...
  • Planární anténa na EBG substrátu 

    Cepek, Tomáš
    Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...