Now showing items 1-2 of 2

  • Impregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plaveb 

    Chára, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá dočasnou protikorozní ochranou korozivzdorných ocelí pro podmínky zaoceánské přepravy. V teoretické části je nejdříve udělán přehled korozivzdorných ocelí se zaměřením na jejich korozní odolnost ...
  • Korozivzdorné oceli 

    Chára, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá korozivzdornými ocelemi. V teoretické části jsou nejprve popsány mechanismy a druhy koroze. Dále se práce zabývá vlastnostmi, rozdělením a výrobou korozivzdorných ocelí a následuje stručný popis ...