Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

    Chabiniok, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
  • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

    Chabiniok, Pavel
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...