Now showing items 1-7 of 7

 • Dopravní studie na území města Boskovice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopravních pohybů na území města Boskovice. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu parkování ve městě Boskovice a návrh zlepšení statické dopravy. Dalším z ...
 • Křižovatka Hrotovická x Kosmákova v Třebíči 

  Štadáni, Pavel
  Předmětem práce je projektová dokumentace rekonstrukce stávající nevhodné dvojice blízkých křižovatek na silnici II/351 v Třebíči. Jako podklad návrhu byl proveden směrový dopravní průzkum, na jehož základě byly porovnány ...
 • Studie I/40 Břeclav - Mikulov 

  Felcman, Jan
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout několik variant obchvatu silnice I/40,která začíná v Břeclavi a vede skrz Valtice a Sedlec do Mikulova. Návrh trasy je předpokládán v délce přibližně 20km. Cílem práce je vypracovat ...
 • Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně 

  Duda, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně. Stávající upořádání je nepřehledné, kapacitně nevyhovující a křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řešení obsahuje bezkolizní ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno Východ 

  Marušák, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá úpravou mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno-východ (km 203) na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnici I/50, která má v současné době tvar rozštěpu ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Bzenec 

  Čtvrtňáková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stupně VST pro obchvat města Bzence. Řešeným úsekem je silnice I/54 mezi městy Moravský Písek – Bzenec – Vracov. Účelem práce je prověření průchodnosti trasy ...
 • Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov 

  Stejskal, Roman
  Vyhledávací studie obchvatu obcí Myslotín, Ondřejov, Ústrašín jenž je součástí přeložky I/34 (mezinárodní tah E551). Komunikace je vedena v extravilánu a bude navazovat na plánovaný obchvat Pelhřimova. Obsahem práce je ...