Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh betonové konstrukce pozemní stavby 

  Kurpel, Juraj
  Cílem této práce je návrh nosné konstrukce občanské stavby na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Konstrukce je navržena monolitická železobetonová, tvořena sloupy a stropními deskami. Objekt má celkem 5 podlaží, dvě ...
 • Návrh stropní konstrukce obytné stavby 

  Rejnart, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením stropní konstrukce obytné stavby na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Stropní deska je navržena jako křížem vyztužená konstrukce, která je liniově ...
 • Návrh stropní předpjaté konstrukce budovy 

  Pírková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a řešením předpjaté stropní konstrukce budovy, přičemž předběžný návrh je stanoven pomocí metody vyrovnání ekvivalentního zatížení omezeného volbou průměrného normálového napětí a ...
 • Porovnání výhodnosti založení společnosti s.r.o. v ČR a VB na příkladu vybrané firmy 

  Uhrovičová, Vitězslava
  Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, zda-li je výhodnější založit společnost s ručením omezeným v České republice nebo ve Velké Británii. Porovnání zakládání společností v těchto zemích proběhne na úrovni administrativní ...
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra 

  Miechová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je návrh předpjaté stropní konstrukce nákupního centra. Jedná se o bodově podepřenou plnou desku s maximálním rozpětí polí 16,0*16,6 m. Konstrukce je navržena z dodatečně předpjatého betonu s použitím ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...