Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivní algoritmy pro vysoce přesný výpočet elementárních funkcí 

  Chaloupka, Jan
  Vysoce náročné výpočty jsou v dnešní době stále žádanější. Ať už se jedná o simulace na úrovni atomů, kde každá číslice je důležitá a nepřesnost ve výpočtu může způsobit znehodnocení výsledku nebo numerické aproximace při ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chaloupka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro ...
 • Podpora přípravku FITkit v prostředí Visual Studio Code 

  Chaloupka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření do editoru Visual Studio Code, které umožní správu, editaci, překlad a simulaci FITkit projektů a jejich následné naprogramování do přípravku FITkit bez nutnosti ...