Now showing items 1-2 of 2

  • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

    Chaloupková, Lucie
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
  • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

    Chaloupková, Lucie
    Závěrečná práce zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. V projektu jsou zpracovány dvě varianty výroby jedné součásti a to: výroba na postupovém ...