Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza obsahových a grafických chyb kartografických děl 

    Chalupková, Klára
    Záměrem diplomové práce je analýza chyb a omylů v analogových a digitálních kartografických dílech. První část práce se zabývá chybami a omyly, které se nejčastěji v kartografických dílech dělají. Ve druhé části je samotná ...
  • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

    Chalupková, Klára
    Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...