Now showing items 1-2 of 2

  • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

    Charuza, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
  • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

    Charuza, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...