Now showing items 1-4 of 4

 • Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému 

  Charvát, Jan
  Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Pisárky a Staré Brno na Svratce 

  Charvát, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu území v lokalitě Brno, městská část Pisárky a Staré Brno, na řece Svratce v km 37,053 – 41,116 a následným návrhem a posouzením povodňové ochrany. Hydraulické ...
 • Tvorba strategie elektronického obchodování 

  Charvát, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržena strategie elektronického obchodování, která ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...