Now showing items 1-7 of 7

 • Experimentální rušička pro GSM sítě 

  Charvát, Jiří
  Tato práce popisuje komunikaci v síti GSM, způsob jak ji rušit a návrh rušičky pro toto pásmo. Práce je hlavně zaměřena na návrh rušičky s volitelnou šířkou pásma rušení a volitelnou úrovní výstupního výkonu. Nastavení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu určité firmy. Pomocí výpočtu ukazatelů a zjištění celkového stavu firmy vyvodíme opatření. Důležité je zlepšení dosavadní situace firmy a vytvoření návrhu na její zlepšení.
 • Hodnocení investičního záměru 

  Charvát, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na investiční záměr společnosti XYZ, který se zabývá napojením vodojemů pro několik obcí a následného zhodnocení tohoto projektu. V první části jsou sestaveny vybrané teoretické poznatky, které ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak ...
 • Návrh testeru paměti RAM ve VHDL 

  Charvát, Jiří
  Tato práce popisuje problematiku hardwarového testování polovodičových pamětí.  Popisuje princip fungování základních typů pamětí, způsob, jakým uchovávají data a způsob komunikace. Dále ukazuje typické poruchy, které ...
 • Přijímač signálů DRM 

  Mik, Šimon
  Diplomová práce se zabývá návrhem přijímače pro příjem vysílání DRM (Digital Radio Mondiale). Bylo zvoleno blokové schéma přijímače a byly teoreticky rozebrány jeho jednotlivé bloky. Následoval návrh a výroba jednotlivých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Procházka, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, ...