Now showing items 1-3 of 3

 • Akumulace energie z obnovitelných zdrojů 

  Charvátová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na uchovávání elektrické energie v „malém/domácím“ měřítku. Dodávka energie získané z obnovitelných zdrojů ...
 • Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany 

  Charvátová, Marie
  Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany je navržena vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení center obcí Těšany a Moutnice, zvýšení bezpečnosti jízdy v obci a zvýšení plynulosti dopravy. Součástí diplomové práce je ...
 • Vyhodnocení provozních dat tepelného čerpadla 

  Charvátová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelných čerpadel jakožto zařízení využívajících nízkopotenciální teplo okolního prostředí pro vytápění objektů. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy těchto zařízení, ...