Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chatrný, Martin
  Tato diplomová práce si klade za cíl posoudit ekonomickou situaci konkrétního podniku. Pro posouzení jsou v práci vyuţity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chatrný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace konkrétní společnosti. Pro její posouzení jsou v práci využity metody finanční analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy. V druhé ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Vávrová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Teoretická část specifikuje druhy nákladů, vnitropodnikové útvary a odpovědnostní střediska. V praktické ...