Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrana soukromí v cloudu 

    Chernikau, Ivan
    V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, ...
  • Úzkopásmová PLC komunikace s modemy Yitran 

    Chernikau, Ivan
    Tato bakalářské práce se převážně věnuje úzkopásmovému přenosu dat energetickými sítěmi nízkého napětí. Byly probrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silnoproudých vedeních přináší. Pak byly rozebrány možnosti ...