Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Cherynová, Nikol
    Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření společnosti Spálovský a.s. za období posledních pěti let. První část bakalářské práce obsahuje ...
  • Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn 

    Cherynová, Nikol
    Diplomová práce na téma „Posouzení informačního systému společnosti a návrhy změn“ se zabývá problematikou bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Práce je rozdělena do tří částí. V první teoretické části jsou ...